Tips på verktyg för att nå sina mål – Pedagogiska pilen

Här kommer ett tips på ett verktyg som jag tycker är väldigt bra att använda för att nå sina mål. Det kallas den pedagogiska pilen.

Den pedagogiska pilen går ut på att du ritar en pil på ett papper. Borta vid pilens spets så skriver du upp vilket konkret resultat du får när du når ditt mål. Vid samma ställe skriver du vilket känsla du har när du når detta mål. Syftet är att ankra in ett känsloläge (positivt såklart!) som du kommer känna när du når ditt mål.

Sen går du tillbaka till pilens början och börjar vid nutiden och gör en tidslinje, hur lång tid har du från nu tills att pilen når sitt mål. Här kan du göra som du finner bäst. Bygg upp pilen från nu till målet med aktiviteter eller gå från målet och jobba dig bakåt. Skriv in delaktiviteter som du skall göra för att ta dig mot målet. Var noga med att göra dem konkreta och när de skall infalla.

Nu har du ett enkelt och visuellt sätt för att nå ditt mål med en massa små delaktiviteter. Du har helt enkelt delat upp elefanten i små bitar så nu är det bara att börja tugga i dig bitarna och gå mot målet.

IMG_2208.JPG