Etikettarkiv: klimat

Valrörelse

Det är en intensiv tid just nu inom politiken. Den 26 maj är det EP val och vi är såklart aktiva inom Liberalerna. I Varberg har vi en lokal kandidat, Filip Zackrisson som vi lufter fram.

Just nu finns vi runt om i kommunen utanför butiker, knackar dörr och står utanför vår valstuga. Kom förbi och prata Europapolitik med oss!

Här berättar jag vad jag tycker är en av de viktigaste frågorna, klimat och miljö. I klippet om Hållbart resande

Morgonkampanjande vid tågstationen i Varberg

Vad är det som påverkar klimatet i din grupp och vad spelar det för roll

sista delen i hur du får din grupp att prestera mer. Hur du är, vad du har för jobb och vilken ledarskapsstil du har påverkar klimatet i din grupp. Klimatet bestämmer hur stor prestation du kan få ur din grupp. Om du har missat de andra delarna så kan du läsa om dem här: Del 1, del 2, del 3.

De faktorer som påverkar klimatet utifrån denna modell är:
Flexibility: Detta mäter hur flexibel organisationen är i form av om du har mycket onödiga och otydliga regler och rutiner. Det handlar absolut inte om hur många du har. I organisationer med väldigt mycket styrning i from av regler och rutiner kan flexibiliteten uppfatta som väldigt hög för att de anställda förstår reglerna och anser att de är nödvändiga. Nya ideér skall också uppskattas och tas tillvara.
Responsibility: Handlar om att människorna i organisationen skall känna att de har tillräckliga befogenheter för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Dessa två faktorer ovan sägs ha en direkt positiv påverkan på klimatet i din organisation. De jag skall nämna nedan är de som har en negativ påverkan på klimatet i organisationen när de inte fungerar. De är följande:
Standars: Medelmåttighet är tillåtet. Eller målen är för lätta att nå eller helt omöjliga att nå. Det är litet fokus på att bli bättre.
Rewards: Du känner att belöning, feedback och erkännande är kopplat till prestation.
Clarity: Det är inte tydligt för dig vad de viktiga prioriteringarna är eller vad som är förväntat av dig. Det kan också vara otydligt hur din roll och dina prioriteringar passar in i helheten.
Team Commitment: Teamkänslan är inte bra och du och dina kollegor jobbar hellre på var sitt håll mot egna prioriteringar än mot det gemensamma målet.

När du befinner dig i en organisation är meningen att du som chef skall försöka hålla upp paraplyet och ”skydda” din grupp till viss del från vissa saker som kan komma uppifrån, försöka skapa klarhet, teamkänsla och använda ditt ledarskap för att skapa en känsla av att bra klimat där dina anställda kan och vågar använda sin fulla potential. Genom att identifiera gapen som upplevs av din grupp här så kan du använda tidigare nämnda ledarskapsstilar för att förbättra klimatet och på det sättet få ur bättre prestationer av din grupp. Samtidigt som känslan och tillstånden i din grupp också förbättras.

Vad du har för ledarskapsstilar påverkar klimatet i din grupp

Nu kommer del 3 av de 4 inläggen som handlar om vilka faktorer som påverkar din grupps prestation. Del 1 hittar du här, och del 2 hittar du här.

Denna tredje och näst sista del handlar om dina ledarskapsstilar. Hur du påverkar klimatet i din grupp utifrån de ledarskapsstilar som de uppfattar. Här tycker jag det är en väldigt intressant del. Det är just de ledarskapsstilar som din grupp uppfattar som påverkar klimatet, inte de ledarskapsstilar du ev. tror att du visar. Som ni vet finns det ju en uppsjö med olika test mm för att få fram sina ledarskapsstilar. Den jag kommer prata om nu, den bygger på att du har sex stilar att välja mellan till förfogande. De är följande:

Directive: Denna stil passar sig bra i kris. När det inte är läge för dialog eller diskussioner. Det handlar om att direkt och utan att ifrågasätta göra som ledaren säger.
Visionary: Förmedlar långsiktig mål och visioner för sina anställda. Skapar detta genom dialog med de anställda. Håller upp engagemang genom att knyta ihop med den långsiktiga visionen.
Affiliative: Skapar harmoni och undviker konflikter. Spenderar mycket tid på att skapa relationer till sina anställda. Belönar personliga egenskaper och inte prestationer.
Participating: Denna ledare bygger gemenskap genom deltagande. Låter personalen vara med att sätta riktning.
Pacesetting: Denna stil sätter standarden genom att visa genom sitt eget beteende. Sätta hög ribba genom att visa själv.
Coaching: Som det låter. En ledarskapsstil som coachar och på det sättet utvecklar sin personal.

Att ha tillgång till alla ovan ledarskapsstilar är bra då du om du bemästrar dem allihopa kan plocka fram rätt stil vid rätt tillfälle. Ofta har du dock någon eller några som är dominerande och sedan någon eller några stilar som är backup stilar. Alla stilar har fördelar och nackdelar beroende på i vilken situation du använder dem.

Så det viktiga här är ju att förstå stilarna, kunna använda dem där det behövs och på det sättet skapa bättre klimat i din organisation som leder till bättre resultat. Lättare sagt än gjort dock…