Vad är det som påverkar klimatet i din grupp och vad spelar det för roll

sista delen i hur du får din grupp att prestera mer. Hur du är, vad du har för jobb och vilken ledarskapsstil du har påverkar klimatet i din grupp. Klimatet bestämmer hur stor prestation du kan få ur din grupp. Om du har missat de andra delarna så kan du läsa om dem här: Del 1, del 2, del 3.

De faktorer som påverkar klimatet utifrån denna modell är:
Flexibility: Detta mäter hur flexibel organisationen är i form av om du har mycket onödiga och otydliga regler och rutiner. Det handlar absolut inte om hur många du har. I organisationer med väldigt mycket styrning i from av regler och rutiner kan flexibiliteten uppfatta som väldigt hög för att de anställda förstår reglerna och anser att de är nödvändiga. Nya ideér skall också uppskattas och tas tillvara.
Responsibility: Handlar om att människorna i organisationen skall känna att de har tillräckliga befogenheter för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

Dessa två faktorer ovan sägs ha en direkt positiv påverkan på klimatet i din organisation. De jag skall nämna nedan är de som har en negativ påverkan på klimatet i organisationen när de inte fungerar. De är följande:
Standars: Medelmåttighet är tillåtet. Eller målen är för lätta att nå eller helt omöjliga att nå. Det är litet fokus på att bli bättre.
Rewards: Du känner att belöning, feedback och erkännande är kopplat till prestation.
Clarity: Det är inte tydligt för dig vad de viktiga prioriteringarna är eller vad som är förväntat av dig. Det kan också vara otydligt hur din roll och dina prioriteringar passar in i helheten.
Team Commitment: Teamkänslan är inte bra och du och dina kollegor jobbar hellre på var sitt håll mot egna prioriteringar än mot det gemensamma målet.

När du befinner dig i en organisation är meningen att du som chef skall försöka hålla upp paraplyet och ”skydda” din grupp till viss del från vissa saker som kan komma uppifrån, försöka skapa klarhet, teamkänsla och använda ditt ledarskap för att skapa en känsla av att bra klimat där dina anställda kan och vågar använda sin fulla potential. Genom att identifiera gapen som upplevs av din grupp här så kan du använda tidigare nämnda ledarskapsstilar för att förbättra klimatet och på det sättet få ur bättre prestationer av din grupp. Samtidigt som känslan och tillstånden i din grupp också förbättras.