Så kom sista skoldagen i Thailand

Så kom sista skoldagen för barnen på Sanuk. Vilka veckor det har varit! Vad bra barnen har haft det i skolan och jag har flera gånger tänkt på hur fantastiskt bra de jobbar på skolan. Har också funderat på vad som skiljer sig från den klassiska skolan i Sverige och om de skillnaderna eventuellt bidrar med skillnader i resultaten. Jag har såklart inte några svar på det efter att ha upplevt hur det är i 10 veckor här med två barn. Största anledningen till det är att barnen har det väldigt bra på sin nuvarande skola i Sverige också, Ankarskolan. De har där fantastiska pedagoger som ser individen, de har ett klimat där jag som förälder känner mig lyssnad på och de jobbar väldigt innovativt.

Men, nu var det Sanuk. Det jag har reflekterat över här är att de arbetare väldigt aktivt med respekt för sig själv och respekt för andra. De lyfter upp integritet som en viktig del och de har pratat om ”Stopp min kropp” och ”RAR – Respekt för sig själv, ansvar för sina handlingar, respekt för andra”. De pratar om hur det är att vara en bra vän och de har en väl fungerande rutin för när nya kommer och åker. Såklart, med tanke på vad de är för skola. Men lik väl väldigt viktigt. För alla som kommer tilldels de en fadder mm, för de som åker sjungs det för.

Varje morgon så har de samling tillsammans över klassgränserna där de pratar om just dessa saker, varje vecka åker de iväg på Tai-tema där de också blandas mellan klasserna och de har nu tex gjort ett teknikprojekt där de skapar ett nöjesfält och de äldre eleverna gör karuseller med elektricitet medans de yngre barnen målar träd och entré mm.

Ytterligare en sak som skiljer sig markant är att de är betydligt färre barn i varje klass. Skiljer sig såklart över året, men barnen var aldrig mer än 10-12 i grupperna vad jag kunde se. Samt så har de inte den klassiska undervisningsformen med stora genomgångar där alla sitter och lyssnar på läraren, utan de jobbar med självständigt med sin planering från Sverige och sitter i mindre grupper och arbetar tillsammans med andra elever som också jobbar med det ämnet där och då. Detta liknar mycket det jag har sett från när barnen gick på Montessoriförskola. Det sättet att arbeta på tror jag är väldigt bra.

Vi är väldigt nöjda med barnens skolgång här och det blir roligt att komma hem och återuppta arbetet i skolan i Sverige, samt se om deras pedagoger hemma märker någon skillnad. Det är verkligen en ynnest att vi har kunnat göra detta och ge barnen dessa erfarenheter. De har fått så mycket mer än bara fullföljt sin undervisning. De har lärt känna massa andra barn, de har känt på hur det känns att komma ny till klassen, ta hand om andra som kommer nya, ta avsked, lärt sig om den Thailändska kulturen, lärt sig de mest användbara orden på Tai, ätit taimat mm mm.