Riksforum för förslag och förbättringar

Den 6-7 November är det dags för ”Riskforum för förslag och förbättringar”

Jag kommer att vara med som talare och vara ett ”praktikfall”. Jag skall tala om ledarskap och om vikten av effektiv målnedbrytning. Jag kommer att tala om ledarens enda uppgift enligt mig, att vara en möjliggörare i sin organisation. Som ledare har du inget egenvärde, du har en uppgift och det är att möjliggöra för de som jobbar med värdeskapande aktiviteter som kunden är beredd att betala för att jobba mer effektivt än vad de kunde göra igår.

Det kommer att vara fantastiska talare på detta arrangemang och jag ser verkligen fram emot att få höra deras syn på ämnen de kommer föreläsa om. Skall bli extra roligt att lyssna på Joseph Grenny och Niklas Modig.