Den moderna ledaren – en kvinna?

Fick ett mail för några dagar sen av en kollega gällande ledarskap. Vi pratade om det generellt och han sa att han hade läst en intressant sak gällande forskning om vilka ledaregenskaper som förväntas av framtidens ledare. Jag gillar egentligen inte det här med att genreallisera mellan manligt och kvinnligt. Men lite intressant är det, när det kommer till vilka egenskaper som denna forskning tror efterfrågas. Om de sen besitts av flest män eller kvinnor är ju inte lika intressant.

Så här står det iaf: ”Det finns en rad studier som visar att företag som leds av kvinnor är mera framgångsrika. John Gerzema visar i sin bok The Athena Doctrine en annan sida av frågan om manligt och kvinnligt ledarskap. Han gjorde en studie där 64 000 människor i 13 länder fick bedöma 125 mänskliga egenskaper som maskulina, feminina eller neutrala. Dessutom fick de ange vilka egenskaper som är viktigast för ledare idag. De sju egenskaper som rankandes som viktigast bedömdes också som feminina. De var:

  • § Empati – att vara känslig för andras tankar och känslor.
  • § Sårbarhet – att erkänna sina begränsningar och be om hjälp.
  • § Ödmjukhet – att vilja tjäna andra och dela med sig av erkännande.
  • § Inkludera – att be om och lyssna till många olika uppfattningar.
  • § Generositet – att vara frikostig med tid, kontakter, råd och stöd.
  • § Balans – mellan liv och arbete.
  • § Tålamod – att tänka långsiktigt.

Detta är är särskilt viktigt idag, när företag idag arbetar intensivt för att öka medarbetarnas engagemang, deras energi, entusiasm och åtagande för företaget. Det är nämligen precis vad de här ledaregenskaperna gör. Det innebär inte att maskulina egenskaper helt ratas. Egenskaper som beslutsamhet, uthållighet och självförtroende, som bedömdes som maskulina, var också viktiga och de allra flesta efterlyste en kombination av feminint och maskulint. 

Gerzema menar att tre utvecklingar de senaste 15 åren har bidragit till att öka efterfrågan på mjukare ledarskap. 

  1. För det första det ökade ömsesidiga beroendet, där företag måste samarbeta med mycket mera, med kunder, återförsäljare, ibland till och med konkurrenter, för att lyckas.
  2. För det andra en cynism som växer ur de senaste årtiondens spektakulära misslyckanden i näringslivet, framkallade av snabba beslut och blind vinstmaximering. De feminina ledaregenskaperna leder till mera öppenhet och eftertanke och skapar förtroende och tillit.
  3. Den tredje faktorn är uthållighet. Inte bara med naturresurser, utan också med exempelvis medarbetarnas hälsa och företagets relationer till omvärlden.

Tillsammans skapar de en hunger efter ett mera modernt ledarskap, ett som intressant nog associeras tydligt med kvinnligt ledarskap och värden som öppenhet, generositet, omtanke och lyssnande. 

Håller ni med? Det hade onekligen varit intressant att veta hur några av våra allra största bolag hade drivits om majoriteten eller iaf hälften av företagsledningen och styrelsen hade varit kvinnor. Skillnad hade det troligen varit, men frågan är hur stor och på vilket sätt… Förhoppningsvis får vi svaret om inte allt för många år då det borde vara en naturlig sak att faktiskt representera sina kunder och anställda och samhället man verkar i även i ledningsgrupperna och i styrelserna. Inte bara med hänsyn till män och kvinnor, utan också blanda ålder, erfarenhet, branchbakgrund, studiebakgrund, kön, ursprung mm.