Kategoriarkiv: Politik

Jag kommer alltid kämpa för att våra skattepengar ska gå till rätt saker

Jag blev omnämnd på Linkedin och sen i denna artikeln med en förfrågan om att praktisera. Artikel

Självklart vill jag lära mig mer och praktiserar gärna hos Robert.

Självklart behövs det kommunikatörer, administratörer, hr specialister, it tekniker mm.

Det viktiga är dock att alla funktioner som finns runt det jag kallar kärnverksamhet (lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare mm) hela tiden har som fokus för att underlätta för dessa yrkesgrupper och deras chefer. Så att de i så stor utsträckning som möjligt kan ägna sig åt att vara där för eleverna, de med omsorgsbehov, de sjuka eller våra invånare.

Det jag vänder mig emot är att all statistik visar att anställda i offentlig sektor ägnar allt för stor del av sin arbetstid till administration för att bland annat rapportera till chefer, specialister, administratörer och politiker. Det måste få ett slut när den administrativa bördan för lärare gör att man inte hinner se alla barn, när socialsekreteraren inte hinner träffa de i behov eller när minutstyrningen i hemtjänsten gör att man inte hinner finnas där för den i behov.

Jag har jobbat både i privat sektor och offentlig sektor och är nu politiker. Håller med Robert även i att det är bra att politiker kommer till olika verksamheter och både hälsar på och gör praktik. Likt som jag verkligen tror på att det vore bra om man i större utsträckning skaffar sig erfarenheter både från att jobba i det privata näringslivet som i politiskt styrda organisationer. Det är både lärorikt och berikande att ta med sig olika perspektiv.

Det jag aldrig kommer sluta kritisera är skatteslöseri! Hur stort eller litet det än är. Det är våra gemensamma pengar som lämnas iväg av människor som jobbat ihop dem. De borde kunna förvänta sig att de hamnar där de gör mest nytta. Det har kommit allt för många alarm om saker som inte fungerar som det ska.

Alla verksamheter har såklart förbättringspotential och statlig verksamhet kan sannerligen också bli bättre. Men riksrevisionen gör samtidigt ett viktigt jobb för att granska verksamheterna. De borde få ett utökat uppdrag för att granska att även statliga bidrag hamnar på rätt ställe. De är nu uppe i över 174 miljarder innan de extra 6 miljarderna till regionerna. Nu direkt skulle man kunna ge statskontoret och Ekonomistyrningsverket i uppdrag att granska vart pengarna hamnar.

Sverige satsar för att fler tjejer ska välja ingenjörsutbildningar

En artikel från Mats Persson och Paulina Brandberg kan du läsa här. Göteborgs Posten

Som maskiningenjör kan jag bara hålla med. En utbildning som öppnar en stor och spännande arbetsmarknad. Bra för Sverige och individen, nu tas Sveriges största STEM strategi fram.

”11 000 tjejer går varje år ut nian med toppbetyg i matte, men bara en av sju väljer att läsa en ingenjörsutbildning. Detta till skillnad från killarna där en tredjedel väljer att gå den vägen. Samtidigt står Sveriges välstånd och faller med våra tekniktunga företag som har akut brist på ingenjörer. Det är en förlust både för jämställdheten och ekonomin att så få av de kvinnliga mattebegåvningarna inte arbetar inom tech, skriver Mats Persson och Paulina Brandberg.”
Läs hela artikeln via länken.

Vad har hänt i Svensk politik?

För några veckor sen var den första partiledardebatten i riksdagen för 2024.

Döm om min förvåning när Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson ägnade replikerna åt att tjafsa om vem som har den tuffaste migrationspolitiken! Vad har hänt i Svensk politik?

Dessutom var det så mycket tillbakablickande på vem som gjort vad och varför. Är det verkligen viktigast att ägna tiden åt historiebeskrivning? Är det inte viktigare att ägna tiden åt att berätta vad vi vill göra framåt? Vad de olika partierna står för så att man som ej politiker vet?

Svenska nyheter hade premiär förra veckan. Detta klippet säger endel….

Första budgetdebatten i riksdagen

den 20 september presenterades regeringens budget av Elisabeth Svantesson. När hon lämnat budgeten till talmannen i riksdagen hade vi en budgetdebatt om den. Det var premiär för mig i budgetdebatten och såhär inledde jag mitt anförande.

https://youtube.com/watch?v=_nxqFsADKpo%3Fsi%3D92TiRw31LUh3gvt1
Inledning av min budgetdebatt

Håller du med mig? Här kan du se debatten i sin helhet: Riksdagens Webb tv.

Ny som ekonomisk-politisk talesperson.

jag har klivit in i en ny roll som ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna och som ledamot i finansutskottet.

Jag har några frågor jag vill fokusera på i min nya roll.

Ta Sverige in i Euron. Finansutskottet kommer att vara en viktig arena för att se till att det blir verklighet. Kronan klär Sverige i en dålig kostym. Det drabbar företag och hushåll. Nu har kronan tom slagit ett mycket tråkigt rekord då det i veckan för första gången kostade 12 kronor att köpa en Euro. Liberalerna har presenterat en färdplan för att kunna ta Sverige in i Euron 2028. https://www.liberalerna.se/nyheter/l-presenterar-fardplan-euro-i-sverige-senast-2028

Alla barn ska kunna klara skolan och det kommer jag alltid att prioritera. Skolan är det bästa vaccinet mot utanförskap och för att stärka Sverige över tid. Därför kommer jag fokusera på att just skolan. Det behövs flera viktiga reformer för skolan. Både i strukturella förändringar och ekonomiska resurser.

Klimat omställningen är vår tids ödesfråga. Vi behöver både mer fossil fri elproduktion för att kunna ställa om men vi behöver också ge företag incitament för sin om ställning.

Det är det jag allra helst vill fokusera på som ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna i riksdagen.

Agenda Special – Stötta hushållen och få ner inflationen

I gårdagens Agenda Special pratade vi om hur vi ka stötta hushållen i denna tuffa tid på bästa sätt. Det allra viktigaste är att få ner inflationen. Den gröper ur allas plånböcker och slår speciellt på de som har allra minst marginaler.

Liberalerna stöttar de utsatta hushållen med regeringens satsningar. Samtidigt måste vi få ner inflationen då det är den enskilt största orsaken till att vi alla blir fattigare nu.

Men vi måste också komma ihåg att agera på lång sikt. Det gör vi genom att satsa stort på skola och yrkesutbildningar som vi gör i årets budget.

Det är viktigt på riktigt i dessa tider då de allra mest utsatta hushållen är de som är utan arbete eller ensamhushåll. Har man ett jobb att gå till har man mycket bättre förutsättningar att öka sin frihet och egenmakt. Därför måste det vara av största vikt att säkra att alla som kan arbeta har ett jobb att gå till.

Se hur jag resonerar i detta klipp.

Agenda special i SVT – Elpriser

I SVT:s Agenda special om hushållen ekonomi pratade vi om elpriserna. Liberalerna anser att det var rätt att betala tillbaka de enorma flaskhalsintäkterna. Men framåt behöver vi förutom det vi gör med att skapa möjligheter för mer fossilfri elproduktion också sänka elskatten.

Att sänka elskatten är bra på flera sätt. Dels så tar det i sig ner inflationen då inflationen dels bestäms av elpriset men också av faktorer som blir dyrare om elpriset är högt. Tex maten. Dessutom är det riktigt dumt att först få in massa pengar för att sen behöva betala tillbaka genom krånglig administration. Detta kostar bara massa extra pengar. Bättre att inte ta pengarna från första början.

Dessutom skulle sänkt elskatt leda till lägre elpriser och då blir det enklare och bättre för både företag som privatpersoner att investera och ställa om. Både för att energieffektivisera och för att få ner utsläppen.

Se klipp på min medverkan i Agenda special när jag berättar om detta här.

Viktigt att täppa till ett hål i skattelagstiftningen- därför behöver lotterierna ses över

Senaste tids debatt och diskussion om partilotterierna och allmännyttiga lotterier är viktig och Liberalerna lyfter en viktig dimension för att täppa till ett hål i lagstiftningen som Socialdemokraterna skapar för sig själva.

Därför är vårt förslag att allmännyttiga lotterier över en viss omsättning borde betala punktskatt precis som andra lotterier. Notera! Efter att man ev har gett donationer till civilsamhället. Vi vill INTE slå undan benen på idrottsrörelsen och civilsamhället.

Dessa artiklar har vi skrivit i debatten.

Socialdemokraterna stora hycklare

Svar från Postkodlotteriet

Liberalerna värnar självklart civilsamhället

En klimatpolitik som tål granskning från både forskare och hushåll

Liberalerna har tillsatt en klimatkommitté där jag ingår för att fortsätta utveckla vår klimatpolitik och komma med förslag för att klara omställningen, nå våra klimatmål och eliminera utsläppen. Det vi kommer fokusera på är att möjliggöra för företag att ställa om och skapa ett företagsklimat för klimatet. Sverige ska fortsatt vara en förebild i världen och vår export är en viktig komponent för att även resten av Europa och världen går mot sina klimatmål.

Dessutom måste vi politiker vara självkritiska och inse att klimatpolitiken som har drivits de senaste åren har inte varit förankrad ute i Sverige runt köksborden. En hållbar klimatpolitik som får med sig medborgarna måste både vara vetenskapligt förankrad och ha köksbordslegitimitet.

Alla partier behöver göra sin klimatläxa. Politiken behöver vara effektiv och ambitiös och ta oss hela vägen till noll. Vi i Sverige har gjort mycket bra och det ska vi värna och hålla i. Men samtidigt måste vi vara ödmjuka för att vissa saker inte har landat rätt och det finns mycket att lära av våra grannar i Norden och Europa.

Vi Liberaler vet att en del av lösningen är nya företag och ny teknik. Det svenska progressiva näringslivet har redan bestämt sig, vi ska hela vägen till noll. Framtiden är grön, men långdragna tillståndsprocesser och föråldrad skattepolitik bromsar företagen. Därför behövs ny politik som förbättrar villkoren för de gröna företagen i näringslivet.

Eu är världens bästa klimatorganisation och genom att jobba proaktivt i EU ska vi nyttja detta för att ställa om. Sverige ska varken klippa kablar eller blunda för vad som händer utanför våra landsgränser. Som vi hela tiden vetat behöver vi ett robust och tillförlitligt energisystem för att klara omställningen. Elen måste återigen bli tillförlitlig och billig. Ska man vilja och kunna investera i en elbil, ska företaget kunna byta ut sitt energibehov från fossilt till el då måste vi veta att elen finns där. Dessutom behöver priset vara samma i hela landet. Precis som det var innan Ringhals 1 och 2 lades ner i förtid pga. politiska styrmedel som slog undan benen för kärnkraften. Tillståndsprocesser och samverkan mellan myndigheter ska utvecklas för att ge alla fossilfria kraftslag förutsättningar.

Transporten står för en stor del av våra utsläpp och det krävs en hållbar omställning i denna sektor. Vi ska inte styra hur du transportera dig. Vare sig du väljer buss, tåg, bil, cykel eller flyg så ska de inte belasta klimatet med utsläpp.

Halland är en fantastisk livsplats och här vill både företag etablera sig och privatpersoner bosätta sig. Det är något vi ska ta tillvara på och uppmuntra. Vår region är liten till ytan men fantastisk på så många sätt med ett myllrande företagsklimat i massor av olika branscher. Vi har skog och hav, vi har åkrar och ängar, vi har centralorter. Vi har både gröna och blåa näringar och dessa ska värnas och kunna bidra till omställningen.

För det är med en klimatpolitik som både är förankrad i vetenskapen med teknikutveckling och med köksbordslegitimitet som kommer kunna ta oss hela vägen till noll utsläpp.

Problemen vid Svinesundsbron – mitt besök

Jag var och besökte Svinesund för ett tag sen med riksdagskollegor och med Liberaler från Strömstad. Syftet med besöket var att förstå problematiken kring Svinesund och hur aktörer påverkas av de timslånga köerna.

Vi har kunnat se rapportering om detta i media: Här i Bohuslänningen, här i SVT och här i Strömstads tidning. Detta är ett litet axplock.

Vi hade nöjet att besöka Tullverket och få en förståelse för verksamheten, utmaningar och möjligheter. Vi fick prata med åkeriföretag, med distributörer och dessutom fick vi träffa Norska Tolletaten och förstå hur de har löst sina problem med köer.

Besöket uppmärksammades lokalt. Vilket var roligt. Ni kan läsa en artikel här. Lastbilsköerna vid Svinesund blir riksdagsfråga

Ett mycket givande besök. Jag har skrivit en fråga till Finansministern i detta ämne. Ni kan se det här.