månadsarkiv: december 2020

En riktigt bra budget för 2021 till Förskole- och grundskolenämnden

I måndags hade vi vårt sista nämndsmöte i Förskole och grundskolenämnden. Som det alltid brukar vara så togs budget för 2021 och långtidsplan för investeringar.

Jag är mycket glad och stolt över att vi i år lyckades lägga en budget som effektiviseras med 1% samtidigt som vi lägger full kompensation till barn- och elev-pengen plus att vi utöver det satsar extra på både förskola och fritidsverksamhet.

Utöver dessa satsningar kommer vi även att:

  • Starta en resursskola till hösten 2021
  • Fortsätta med satsningen att alla elever i varbergs kommun ska ha daglig fysisk aktivitet, vi kommer
  • Satsning på värdegrundspedagoger för att jobba proaktivt med normer och värden samt systematisera rutiner och förebyggande arbete mot kränkningar och trakasserier.
  • Utreda Varbergs kommuns möjlighet att gå mot en mer NPF-säkrad skola för alla, för att fler elever ska nå kunskapsmålen.
  • Utreda och planera för hur vi ska möta den lärarbrist vi ser inom skolan i framtiden genom en långsiktig kompetensförsörjning och en bra arbetsmiljö för lärare.

Jag är mycket förväntansfull på hur detta ska förstärka och förbättra samtidigt som arbetet fortsätter för en på lång sikt mycket bra förskola och skola i Varbergs kommun.