Etikettarkiv: ledarskapsövning

Vad triggar kreativitet?

Idag så lekte jag och barnen med lego innan läggdags. Under jullovet fick jag ett infall att sortera och organisera deras lekrum och det slutade med nya hyllor, uppmärkning och organisering av legot då de hade så mycket att det inte gick att hitta något. Jag har fått endel kritik för att jag utsätter barnen för sån struktur. Men när vi satt där och lekte så funderade jag på vad det är som stimulerar kreativitetet egentligen. För de hade jätteroligt där vid legot och de kunde bygga sina kreationer direkt utan att tröttna på att inte hitta bitarna de ville ha.

Jag är ju definitivt präglad och övertygad om att kreativitet inte hämmas av strukturerade processer och ordning och reda. För mig handlar det om att ha ett fönster för kreativitet när det skall göras, sen gå över i utförande när beslut är fattat. Inte att flacka mellan de två lägena och vara otydlig i besluten. Då tror jag att både kreativiten och genomförandet blir lidande.20140129-203634.jpg

Men jag bestämde mig för att sätta mig och googla lite på det där med kreativitet och jag hittade en artikel som var intressant och där de gav tre tips på övningar i att stärka sin kreativitet. Här kommer de tre övningarna om du vill prova.

1. Den observanta utmaningen

(Tränar din förmåga att tänka kritiskt)
Gör så här: I mediebruset serveras vi flera »sanningar« som ofta verkar så allmänt förekommande att vi knappast reflekterar över dem.
Denna utmaning går ut på att dels välja och identifiera en sådan vedertagen sanning och sedan att källkritiskt analysera om det faktiskt stämmer.

2. Den medmänskliga utmaningen

(Tränar din förmåga att göra goda gärningar utan att få belöning)
Gör så här: Det är inte bara kreativitet som sprider positiva ringar på vattenytan. Goda gärningar gungar snällt med på vågorna.
Välj en dag då du ska göra åtminstone en god handling. Det måste vara anonymt och kravlöst. Exempelvis kan du hjälpa en person över gatan, ge blod, plocka upp skräp eller betala någons parkeringsavgift.

3. Worst case-scenario-utmaningen

(Tränar dig att sätta saker i perspektiv)
Gör så här: Vad är det värsta som skulle hända dig? Tänk på det en kvart om dagen under en vecka. Låt dina fantasier få fritt spelrum. Det händer ju inte, men klarar du av att tänka på det? Den här utmaningen fungerar bra som en ventil för den stress som man lätt upplever i samband med ansvar och ledarskap.

Tipsen kommer från boken ”Kreativa utmaningar”

 

Ledarskapsövning för nya grupper

När du ställs inför ett nytt chefsjobb och per automatik får en ny grupp som rapporterar till dig och som du vill lära känna kan det vara en bra idé att göra en ledarskapsövning tillsammans med dem. En enkel övning att göra som jag tycker är bra är följande:

Samla din grupp och ställ en fråga till dem.
1: Vad förväntar ni som grupp er av mig som chef?
Skriv ner på ett blädderblock eller något liknande vad de kommer fram till. Uppmuntra dem att säga så mycket de kan och inte hålla inne med något.

2. Vad förväntar ni er av era kollegor i gruppen?
Samma som ovan. Uppmuntra dem att ta upp allt de tänker på.

3. Vad kan jag som chef förvänta mig av er?
Det är här övningen blir intressant. Ofta, inte alltid. Men ofta är det så att gruppen har mycket lättare för att säga vad de förväntar sig av dig och av varandra än vad du kan förvänta dig av dem. Blir det tyst och ingen säger något eller det bara kommer fram något enstaka svar så kan du gå tillbaka till första sidan i blädderblocket där du skrev ner vad gruppen förväntar sig av dig. Oftast är det så att du ju faktiskt kan förvänta dig precis samma sak av dem som de förväntar sig av dig.

Här kan du se till att det blir en bra och öppen diskussion om just detta vad ni kan förvänta er av varandra och att det faktiskt inte är något skillnad direkt mellan era åttagande till varandra. Om du vill så kan det ju också mynna ut i att ni får några ”regler” som ni gemensamt bestämmer er för att leva efter och förhålla er till. Är det så, se då till att följa upp dem och prata om dem ofta så att denna övningen inte bara blir en skrivbordsprodukt som ni inte sen talar om mer.

När du har möten eller när du skriver information så ankra då in ditt budskap med någon av era regler. ”Som en följd av regeln om…. så gör vi nu denna förbättring”

Övning i att lära känna dig själv lite bättre

Här kommer en övning du kan göra för att lära känna dig själv lite bättre så här i mellandagarna. Du kan göra den själv, med din familj eller med din grupp på jobbet. Syftet är att lära känna dig själv lite bättre genom att fundera på dina egenskaper och sätta ord på dem. Gör du dem dessutom med familjen, vännerna eller din grupp på jobbet så lär ni känna varandra bättre och förhoppningsvis innebär det att ni blir mer uppmärksamma på varandras styrkor, svagheter och kan kanske ha mer överseende med detta för att skapa en bättre relation.

Jag har gjort denna själv en gång när jag lärde mig den. Sen gjorde vi den i min grupp på jobbet. Jag fick bra feedback på att övningen var bra både för en själv och för gruppen som helhet. Vi lärde känna varandra lite bättre. Så prova!

Du tar ett ark och delar in i fyra rutor. Se nedan.

TALANG

Starta med att skriva upp en Talang du har. Jag tar mitt exempel genom övningen så blir det nog lättare att förstå. Min talang jag hade var ”Driven och målfokuserad”

Skriv sen upp överslaget på den talangen. Hur blir du när du låter talangen ta lite för stor plats och det blir ett överslag? Mitt överslag var ”Tappar helheten och kör på. Vill ha allt gjort samtidigt”

Sen är det dags att skriva din Utmaning. Vilka egenskaper skall du öva på för att förhindra att din talang blir ett överslag. Mitt exempel var ”Bevara lugnet och överblicken. Ha förståelse för personer som inte är lika drivande och deras utmaningar”

Nu är det dags att fylla i sista rutan. Nämligen din Allergi. Vad är motsatsen till din Utmaning. Min utmaning är att ha förståelse för andras utmaningar och bevara lugnet. Motsatsen till det är att jag är allergisk mot personer som ”smiter undan och kommer med bortförklaringar”.

För mig var detta helt klockrent! Jag är verkligen allergisk mot detta. Det kan vara lite svårt. Öva några gånger för att få kläm på det. Det går ju dessutom att köra flera gånger för kom ihåg att du är full av talanger!

När chefen utför istället för leder och fördelar arbetet – ett gästinlägg

En vanlig fälla som de flesta chefer någon gång har gått i under sin karriär är att man själv utför istället för leda och fördelar arbetet.  En form av Bror Duktig syndrom där man tar på sig hela avdelningens ansvar och arbete. Alla avdelningens problem och utmaningar hamnar i ens knä, berget växer och man arbetar senare och senare kvällar men känner ändå att man inte hinner med. Medarbetarna lägger mer och mer bollar i ens knä och de blir mer och mer missnöjda med att du inte hinner lösa det till dem. Ju mer du försöker göra alla nöjda desto mindre nöjda är alla. Du vill bli omtyckt och vara räddaren i nöden. Hur tar jag mig ur skiten och får en vettig livssituation?

Du måste börja coacha och leda din personal på rätt sätt. Även om det du jätteduktig och kanske fem gånger så snabb som alla andra på att lösa problemen, så kan du aldrig kompensera för den utväxling som du kan uppnå genom att få t.ex. fem underställda att jobba effektivare. Tänk så här: om du tar 20 procent av din tid och investerar i fem andra individer så att var och en ökar sin verkningsgrad med 10 procent så kommer du vinna 30 procent ökad verkningsgrad totalt (10%*5-20%).

Hur skapar jag då denna utveckling hos personalen? A. Sätt konkreta mål för din personal B. Lär personalen lösa sina egna problem. C. Uppmuntra framgångar hos dem D. Påpeka förbättringsområden.

A. Konkreta mål

Varje enskild medarbetare måste veta vad de har för mål, vad de skall uppnå och när. Vilka milstolpar finns det på vägen till målet och vad händer om målet inte uppnås i tid. Sedan kommer individen välja sin väg till målet men ni är överens vad slutprodukten skall vara. Detta kan vara mycket obekvämt för många individer speciellt om de under många år arbetat i en miljö där de har fått serverat lösningar och kunnat bolla problemen till någon annan. Detta är en kulle som både du och personalen måste ta sig över, men de flesta uppskattar konkreta mål och tydliga krav i slutändan.

B. Lär personalen lösa sina egna problem

Här måste du hjälpa till och coacha personalen under resan till problemlösare. I denna situation får du inte ta problemen till dig utan du måste bolla tillbaka problemet till individen.  Det du skickar med problemet är frågor såsom: Vilka olika sätt har du provat lösa problemet? Går det att se på problemet från någon annan synvinkel? Hur tror du jag hade löst problemet? Kan någon hjälpa dig vidare? Men för allt i världen ta inte problemet från medarbetaren!

C. Uppmuntra framgångar

Uppmuntra de framsteg som uppnås, lyft fram personal som lyckas anamma det nya arbetssättet. Försök skapa en miljö av framgång föder framgång. Ge feedback om vad var och en gör bra.

D. Förbättringsområden

Ge återkoppling om någon begår misstag eller är på väg i fel riktning. En snabb och enkel korrektion är bättre än samla allt till ett utvecklingssamtal en gång per år. Det är viktigt att du skiljer på sak och person och bara inriktar dig på det aktuella problemet. Håll det sakligt och låt det inte gå in i en attack och försvars situation där personliga värderingar spelar roll.

Detta är några enkla tips om hur du kan göra livet lite enklare för dig som chef om du är beredd att satsa lite tid och engagemang för att förändra en situation.

Ledarskapsövning – tillsammans är vi starkare – ett gästinlägg

Gruppen är smartare än individen om det bara finns tid för gruppen att lösa problemet. En övning som gör individerna medvetna om styrkan att arbeta tillsammans för nå högre mål än vad den enskilde kan uppnå. Ibland kan det vara svårt för en grupp att åskådliggöra vad de har för vinningar med att arbeta tillsammans och lösa problem tillsammans, särskilt om gruppen består av individer som gärna arbetar själva och anser sig duktiga på att arbeta själva.  Målet med själva ledarskapsövningen är att deltagarna:

-får en ökad förståelse att gruppen fattar bättre beslut än den enskilde.
-får en ökad förståelse för att olika beslutmodeller kan behövas beroende på åtgången till tid.
-förstår vikten av att ta tillvara alla gruppdeltagares kompetenser.
-reflekterar hur erfarenheterna från övningen kan användas på arbetsplatsen.

Övningen:

Förutsättningar: Minst 5 deltagare. Skriv ut så många antal av Frågorna, Svarsformulär, Svaren och Poäng som det finns deltagare samt extra Svarsformulär beroende på hur många hur många grupper som du sedan skall dela upp dina deltagare i 4-8 deltagare per grupp är lagom.

Del 1: Förbered lokalen genom att lägga ut penna samt Frågorna och Svarsformulär upp och ner där deltagarna skall sitta (som ett gammaldags prov i skolan). Instruera deltagarna om att första delen av övningen sker individuellt. Informera att de har 15 minuter på sig att svara på 10 frågor och att det inte är tillåtet att samarbeta utan arbetet sker enskilt.

Del 2: Efter 15 minuter meddelar du att det är dags att lägga ner pennorna. Eftersom du redan innan har förberett hur dina grupper skall vara uppdelade så meddelar du deltagarna vilken grupp de tillhör samt visar var gruppen skall befinna sig (bra är om grupperna kan sitta i olika rum). Dela ut ett Svarsformulär per grupp och meddela att de har 15 minuter på sig att svara på frågorna i gruppen. De får ta hjälp av sina egna personliga Svarsformulär när de sitter i grupparbetet dock får de inte ändra på sina personliga svarsformulär.

Del 3: Efter de 15 minuterna är slut så meddelar du att det är dags för rätta och reflektera. Nu delar du ut Svaren och Poäng. Nu skall de rätta sina enskilda Svarsformulär samt gruppens Svarsformulär samt fylla i uppgifterna Innan diskussionen fyll i följande information på Poäng. För rättning och diskussion räkna med ca 15-30 minuter beroende på gruppens diskussions- och reflektionsvilja. Som moderator gå grunt bland grupperna och hjälp dem få igång diskussionen och släng in någon utmanande fråga som får fart på diskussionen.

Del 4: Utvärdera övningen med deltagarna och ge mig gärna feedback på ceciliaronn.se om hur du upplevde att den fungerande.

Kortleken eller varför hamnar all skit i chefens knä – ett gästinlägg

Ibland kan det vara svårt att förklara för sin personal varför man som chef inte hinner svara på alla frågor som kommer och varför man som medarbetare måste ta beslut själva och då även ta ansvaret för dem. En bra ledarskapsövning kan då vara kortleken.

I detta exempel är det sju personer som genomför övningen men självklart kan det vara fler dock bör det inte vara färre än fem stycken. Du bör ha en ett konferensrum med bord där du kan bygga upp så man sitter i hierarkin (i mitt exempel tre rader med bord). Tag en kortlek och sortera ut de klädda korten (10, knekt, dam, kung, ess). Var och en får ett kuvert med fem blandade kort och den som är chef får även i sitt kuvert en lapp med uppdraget t.ex ”Uppdraget är att alla dina medarbetare skall få en färgstege”. Det är endast i chefens kuvert som uppdraget finns. En annan förutsättning är att deltagarna inte får kommunicera verbalt med varandra under övningen därför skall var och en även ha en hög med lappar samt en penna. Lapparna får bara skickas ”tjänstevägen” det vill säga om Medarbetare A vill skicka ett budskap / fråga till medarbetare måste Medarbetare A skicka lappen till Mellanschef 1 som skickar till Chef som skickar till Mellanchef 2 som skickar till Medarbetare D. Korten får bara bytas tjänstevägen, det vill säga man om Medarbetare A skickar ett kort till Mellanchef 1 skall Mellanschef 1 skicka tillbaka ett kort till Medarbetare A. Korten skickas med baksidan uppåt. Informera deltagarna innan övningen om att de har en begränsad tid på sig, förslagsvis 20 minuter på att lösa övningen.

Sammanfattning förutsättningar:
Medarbetarna informeras innan övningen om: Övningen sker under tystnad och de har 20 minuter på sig att lösa den. Meddelande och kort får bara skickas tjänstevägen. Korten skickas med baksidan uppåt.
Material: Ett bord per medarbetare med ett block, en penna, ett kuvert (innehållande 5 kort)

Illustration av övning inom ledarskap

Vad kommer då att hända:
Alla grupper är ju inte exakt lika och reagerar på samma sätt men stor sannolikhet är att följande händer: Medarbetarna kommer börja skicka lappar innan chefen har hunnit läsa igenom uppdraget och skickat ut informationen om vad uppdraget är. En del medarbetare kommer att ta egna initiativ och tror att de har löst uppdrag innan de vet om det, vilket kommer innebära de kommer börja samla på något t.ex kåk. Chefen och mellancheferna kommer drunkna i lappar så de måste besvara från medarbetarna. Många av lapparna kommer innehålla nonsens eftersom medarbetarna blir uttråkade av att det tar sådan tid för cheferna att svara så det kommer skicka meddelande på grund av de är uttråkade.

Efter 20 minuter:
När tiden är över så är det dags att fråga medarbetarna om vad syftet med denna övning var och om de har lärt sig något?
Eventuellt har både du och de lärt sig en hel del såsom:
Skall all kommunikation och beslut gå via chefen kommer det bli en väldigt långsam organisation.
Det är väldigt lätt som chef att bli överhopad av frågor och önskemål.
Kommunicerar man inte som chef tydligt så kommer medarbetarna dra iväg åt egna håll med egna idéer.
Har man inget att göra så kommer man sysselsätta sig ändå även om det inte är värdeskapande och det skapar meningslöst mer jobb för resten av företaget.
Sedan kommer det säkert dyka upp många andra slutsatser beroende på grupp och företaget.

Känner du dig osäker så öva först på några kompisar eller om du har en stor familj eller varför inte en ledningsgrupp nära dig ; )