månadsarkiv: mars 2024

Jag kommer alltid kämpa för att våra skattepengar ska gå till rätt saker

Jag blev omnämnd på Linkedin och sen i denna artikeln med en förfrågan om att praktisera. Artikel

Självklart vill jag lära mig mer och praktiserar gärna hos Robert.

Självklart behövs det kommunikatörer, administratörer, hr specialister, it tekniker mm.

Det viktiga är dock att alla funktioner som finns runt det jag kallar kärnverksamhet (lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare mm) hela tiden har som fokus för att underlätta för dessa yrkesgrupper och deras chefer. Så att de i så stor utsträckning som möjligt kan ägna sig åt att vara där för eleverna, de med omsorgsbehov, de sjuka eller våra invånare.

Det jag vänder mig emot är att all statistik visar att anställda i offentlig sektor ägnar allt för stor del av sin arbetstid till administration för att bland annat rapportera till chefer, specialister, administratörer och politiker. Det måste få ett slut när den administrativa bördan för lärare gör att man inte hinner se alla barn, när socialsekreteraren inte hinner träffa de i behov eller när minutstyrningen i hemtjänsten gör att man inte hinner finnas där för den i behov.

Jag har jobbat både i privat sektor och offentlig sektor och är nu politiker. Håller med Robert även i att det är bra att politiker kommer till olika verksamheter och både hälsar på och gör praktik. Likt som jag verkligen tror på att det vore bra om man i större utsträckning skaffar sig erfarenheter både från att jobba i det privata näringslivet som i politiskt styrda organisationer. Det är både lärorikt och berikande att ta med sig olika perspektiv.

Det jag aldrig kommer sluta kritisera är skatteslöseri! Hur stort eller litet det än är. Det är våra gemensamma pengar som lämnas iväg av människor som jobbat ihop dem. De borde kunna förvänta sig att de hamnar där de gör mest nytta. Det har kommit allt för många alarm om saker som inte fungerar som det ska.

Alla verksamheter har såklart förbättringspotential och statlig verksamhet kan sannerligen också bli bättre. Men riksrevisionen gör samtidigt ett viktigt jobb för att granska verksamheterna. De borde få ett utökat uppdrag för att granska att även statliga bidrag hamnar på rätt ställe. De är nu uppe i över 174 miljarder innan de extra 6 miljarderna till regionerna. Nu direkt skulle man kunna ge statskontoret och Ekonomistyrningsverket i uppdrag att granska vart pengarna hamnar.