Etikettarkiv: chef

Är det chefens ansvar att se till att du håller dig frisk?

Enligt TCO:s rapport trivs fler och fler tjänstemän på jobbet. Men samtidigt så blir fler sjuka. I rapporten nämns gott ledarskap som en faktor för att vi skall hålla oss friska. Så vad kan chefen påverka med och vad för faktorer ligger på oss själva?

Chef skriver en artikel om rapporten och de tar upp åtta friskfaktorer som rapporten belyser.

  • Är rättvis
  • Är stödjande
  • Är inkluderande
  • Ger möjlighet till kontroll i arbetet
  • Ger balans mellan arbete och fritid
  • Ger balans mellan arbetsinsats och belöning
  • Sätter upp tydliga mål
  • Ger anställningstrygghet

Självklara punkter? Kan ju tyckas så. Men ändå är det nog inte så att alla upplever att deras chef lever upp till punkterna. Hur skall man göra då? Troligen finns det inga självklara svar. Men såhär tycker och resonerar jag:

Många av punkterna är relevanta och viktiga och något som du borde kunna förvänta dig av din chef. Som de fyra första punkterna, det är självklart. Även punkt 6 och 7 tror jag är viktiga och något du verkligen kan förvänta dig av din chef. Har du tydliga mål så blir det genast mycket lättare att prioritera i dina arbetsuppgifter. Brist på tydlighet och prioritering vid behov tror jag många gånger är en faktor för stress och ohälsa. Så slutsatsen att det är väldigt viktigt att du väljer din chef med omsorg tycker jag är självklar. Om du kan undvika det, sätt dig inte i en position där du har en chef som inte kan uppfylla de punkterna. Ska du byta företag eller avdelning, intervjua din blivande chef och fundera på om du tror att det kommer att fungera för er att jobba tillsammans.

Men, lika viktigt tror jag är vilket företag du kommer till. Om du inte är högsta chefen eller rapporterar till högsta chefen så måste du inse att din närmsta chef inte kan råda över alla punkter. Om du tex jobbar i en organisation med direktiv från flera håll, i en sk. matris. Då är det inte alltid möjligt att sätta tydliga mål eller göra en prioritering. Då tycker kanske de personer som ansvarar för sina delar att just de delarna är viktigast. Sista punkten är också en punkt som det inte är säkert att chefen kan påverka helt och hållet. Så om du kan, välj vilken typ av företag du vill arbeta på. Vad har de för kultur och passar den ihop med dina värderingar?

Den enda punkten som jag tycker att du som individ har störts ansvar för själv ovan är punkt nr. 5. Visst är det jättebra om din chef har förståelse för ditt privatliv och att du behöver en balans. Men samtidigt är det ingen annan än du som vet hur du behöver ha det för att må bra och få ihop just ditt pussel. Passar det dig att börja tidigt? behöver du kunna gå ifrån? Behöver du kunna jobba några timmar på kvällen för att kunna hämta barnen tidigt? Det finns lika många behov som individer. Därför är jag övertygad om att du som individ måste vara tydlig och uttrycka vad du har för behov för att sen ha en dialog med din chef för att få till det så bra som möjligt. Om frihet och flexibilitet inte går att få så har du ändå ett val att faktiskt jobba så bra du kan när du är på jobbet och sen släppa det och åka hem. Inte låta måsten krypa in på skinnet på dig och låta det bli en stressfaktor. För jag tror iaf att det på sikt är lika illa att låta privatlivet stå tillbaka som jobbet. Den där gyllene balansen, den kan bara du hitta. Det är ditt eget ansvar att se till att du mår bra. Jobbet är faktiskt bara en del av hela ditt liv.

Att välja sin chef

Jag läste ett intressant inlägg på VD-bloggen för några dagar sedan. Tyckte det var bra och tänkvärt. Alla ni som jobbar och har haft erfarenheter av några olika chefer kan nog skriva under på att det är viktigt med en bra chef. Samt att det är väldigt stor skillnad på en bra chef och en mindre bra chef. Jag är övertygad om att det kan vara skillnaden mellan topp-prestation, trivsel eller på andra skalan tom leda till sjukskrivning.

Såklart är det ju helt individuellt vad som är en bra chef. Vissa kan tycka en person är jättebra medans någon kanske inte alls tycker att den personen funkar. Det spelar ju in vilken typ av personlighet du har, chefen har, hur bra ni ”klickar” samt hur bra du och den är på att vara öppen och ge och ta feedback.

Fast jag skulle vilja slå ett slag för att gå ännu längre än att bara ställa krav på din närmsta chef, ställ krav på hela arbetsplatsen om du är jobbsökande. Det är verkligen viktigt att du väljer en organisation som har ett klimat som du känner att du passar in i och som står för det du tror på och tycker är viktigt. Iaf om du skall kunna ge ett riktigt engagemang och känna att du också får tillbaka mycket i utveckling och trivsel. Dessutom är det ju så att även den bäste chefen kan bli bakbunden och inte kunna visa sitt rätta jag i en organisation som inte tar tillvara eller ger den personen utrymme att vara en bra ledare.

Så gör som de tipsar om i bloggen! Googla din chef, googla företaget och när du kommer på intervju, se till att du får tid att ställa frågor till din kommande chef om både hens ledarstil och prioriteringar samt om företaget. Sist, be om referenser och att få tala med kommande kollegor.

Tidningen chef listar 100 ögonblick

I senaste numret av tidningen chef listar de 100 ögonblick som har format ledarskapet. När jag läste rubriken tänkte jag automatiskt på Jan Carlzons bok ”RIv pyramiderna”. Den blev också etta på listan. Jag är tydligen precis som alla andra… Den kom etta och enligt artikeln så markerar den ett paradigmskifte i hur man leder människor. I mitten på 80-talet började man betrakta medarbetare som individuella krafter och inte som kugghjul i ett maskineri. Enligt författaren till artikeln så gjorde han genom sin bok ledarskapet intressant.

Jag har ju boken! Här sitter jag och lyssnar på Carl-Oskar och Kristinas liv i Amerika som svenska utvandrare när modern tids bästa ledarskapsbok ligger och väntar på mig på nattduksbordet. Nu är det nog dags att öppna boken och läsa den. Den bör ju verkligen förtjäna en bokrecension.

Här kan ni se listan med alla 100 ögonblick. Intressanta saker som kan reflekteras över i fler inlägg. Vad tycker ni tex om Ingvar Kamprads mellanchef i Zurich, eller Daniel Eks lansering av spotify, eller Percy barneviks fallskärm eller Göran Perssons kommunaliserande av skolan? Allt är väldigt intressant tycker jag.

Min Tv-debut

…är på måndag. Ja, det skall bli jätteroligt. En ny erfarenhet som jag kommer lära mig av.

Jag skall vara med i TV4 Nyhetsmorgon kl 09:45 och prata om ”fusk på jobbet, vad tillåter du?” tillsammans med en annan chef. Vi skall få ge vår syn på saken.

Undersökningen är gjord av tidningen chef och ett antal chefer har svarat på en enkät om vad de tycker är ok och inte att göra på jobbet. Vissa saker känns lätta att säga ”ja” eller ”nej” på. Men sen så finns det vissa saker som iaf jag inte tycker är helt svart eller vitt.

Jag funderar mycket på såna här saker. Vad jag egentligen tycker om olika saker. Ungefär som programmet på P3 som heter ”Moraltestet”. Där de ställer frågor om vad de utfrågade tycker om olika moraliska dilemman. Vet egentligen inte varför jag tänker så mycket på såna saker, men tror det handlar om att det är viktigt för mig att min kompass är tydlig för mig. Jag gillar att ha tänkt igenom min ståndpunkt och jag vill gärna vända och vrida på den själv några gånger innan jag diskuterar den och rättar mina handlingar efter den. Vet om att det finns en risk att jag kanske upplevs som lite för präktig och en moraltant. Men det rör mig faktiskt inte i ryggen. Det där med vad alla andra tycker, släpp det.

Så fundera själva, vad tycker ni är ok att göra på jobbet och inte? 1 procent av de som tillfrågades tyckte att det var ok att ringa sig sjuk och sen uträtta privata ärenden den dagen. När jag läste det svaret så funderade jag på hur en organisation som har en chef som agerar på det sättet och tycker det beteendet är ok egentligen fungerar. Kanske skall jag göra testet med min ledningsgrupp. Skulle nog vara intressant och nyttigt att ha diskussionen, för vi kommer säkert inte vara helt överens i alla frågor.

När chefen utför istället för leder och fördelar arbetet – ett gästinlägg

En vanlig fälla som de flesta chefer någon gång har gått i under sin karriär är att man själv utför istället för leda och fördelar arbetet.  En form av Bror Duktig syndrom där man tar på sig hela avdelningens ansvar och arbete. Alla avdelningens problem och utmaningar hamnar i ens knä, berget växer och man arbetar senare och senare kvällar men känner ändå att man inte hinner med. Medarbetarna lägger mer och mer bollar i ens knä och de blir mer och mer missnöjda med att du inte hinner lösa det till dem. Ju mer du försöker göra alla nöjda desto mindre nöjda är alla. Du vill bli omtyckt och vara räddaren i nöden. Hur tar jag mig ur skiten och får en vettig livssituation?

Du måste börja coacha och leda din personal på rätt sätt. Även om det du jätteduktig och kanske fem gånger så snabb som alla andra på att lösa problemen, så kan du aldrig kompensera för den utväxling som du kan uppnå genom att få t.ex. fem underställda att jobba effektivare. Tänk så här: om du tar 20 procent av din tid och investerar i fem andra individer så att var och en ökar sin verkningsgrad med 10 procent så kommer du vinna 30 procent ökad verkningsgrad totalt (10%*5-20%).

Hur skapar jag då denna utveckling hos personalen? A. Sätt konkreta mål för din personal B. Lär personalen lösa sina egna problem. C. Uppmuntra framgångar hos dem D. Påpeka förbättringsområden.

A. Konkreta mål

Varje enskild medarbetare måste veta vad de har för mål, vad de skall uppnå och när. Vilka milstolpar finns det på vägen till målet och vad händer om målet inte uppnås i tid. Sedan kommer individen välja sin väg till målet men ni är överens vad slutprodukten skall vara. Detta kan vara mycket obekvämt för många individer speciellt om de under många år arbetat i en miljö där de har fått serverat lösningar och kunnat bolla problemen till någon annan. Detta är en kulle som både du och personalen måste ta sig över, men de flesta uppskattar konkreta mål och tydliga krav i slutändan.

B. Lär personalen lösa sina egna problem

Här måste du hjälpa till och coacha personalen under resan till problemlösare. I denna situation får du inte ta problemen till dig utan du måste bolla tillbaka problemet till individen.  Det du skickar med problemet är frågor såsom: Vilka olika sätt har du provat lösa problemet? Går det att se på problemet från någon annan synvinkel? Hur tror du jag hade löst problemet? Kan någon hjälpa dig vidare? Men för allt i världen ta inte problemet från medarbetaren!

C. Uppmuntra framgångar

Uppmuntra de framsteg som uppnås, lyft fram personal som lyckas anamma det nya arbetssättet. Försök skapa en miljö av framgång föder framgång. Ge feedback om vad var och en gör bra.

D. Förbättringsområden

Ge återkoppling om någon begår misstag eller är på väg i fel riktning. En snabb och enkel korrektion är bättre än samla allt till ett utvecklingssamtal en gång per år. Det är viktigt att du skiljer på sak och person och bara inriktar dig på det aktuella problemet. Håll det sakligt och låt det inte gå in i en attack och försvars situation där personliga värderingar spelar roll.

Detta är några enkla tips om hur du kan göra livet lite enklare för dig som chef om du är beredd att satsa lite tid och engagemang för att förändra en situation.

Kommande föreläsning – ledare som möjliggörare

På fredag, den 18/10 skall jag föreläsa på ”hemmaplan”. I Falkenberg. Det är Näringslivet i Falkenberg som ordnar näringslivsluncher och på fredag är det min tur att komma till Strandbaden.

Jag har varit på ett antal ställen i Sverige vid det här laget. Jätteroligt såklart. Dock aldrig på min riktiga hemmaplan, Varberg. Det hoppas jag kommer inträffa någon gång. Om näringslivet i Varberg vet jag inte mycket, har lite uppfattning om det beroende på hur det ser ut med fördelning av storlek på företag och pga av att min kära man har varit aktiv i Varberg stor del av sin yrkeskarriär. 

På fredag handlar det iaf om ledaren som möjliggörare. Mitt favoritämne. Så dagen idag kommer ägnas bland annat åt att finslipa på mitt material. Kände på min sista föreläsning i Göteborg att jag behöver uppdatera det lite. Mest för min egen skull. Börjar bli lite trött på det. Så skall försöka hitta lite fler saker i materialet som gör att jag tillfredsställer VAK (Visuellt, auditiv och kinestetisk).

Men före ovan aktiviteter planerar jag att mysa med skruttarna och ta en lång springtur. Vill veta hur långt jag egentligen klarar att springa. Har bara inte bestämt mig för om det skall vara ”kolla hur långt jag kan springa i min målhastighet” eller ”kolla hur långt och skit i hastigheten”

Hur du får gruppen att prestera mer

Ok, rubriken kanske ljuger lite. Jag vet inte om jag skall vara ärlig svaret på påståendet i rubriken. Hur du får gruppen att prestera mer. Men jag funderar mycket på det och jag har fått några nycklar på hur du kan jobba med att få gruppen att prestera mer samt vilka saker som påverkar. Detta tänkte jag dela med mig av i fyra inlägg, med detta som det första. Syftet är förutom att dela med mig också att få ner mina tankar i meningar och kanske själv också få lite hjälp med hur jag skall kunna jobba för att få grupper att prestera mer.

Jag vill börja med att poängtera om någon kollega läser det här som jobbar i min grupp att detta har inte alls med vilka individer som finns i gruppen. Utan hur jag som ledare för gruppen genom olika faktorer kan få ut högre prestation genom att skapa ett bättre klimat som gynnar prestation effektivt.

Enligt modellen jag har gått igenom i utbildningen är det fyra faktorer som påverkar om du kan få ut högre prestation från gruppen.
1. Ditt jobb, din organisation och din omgivning
2. Du själv
3. Din ledarskapsstil
4. Det organisatoriska klimat som de tre faktorerna ovan skapar => avgörande faktor för om gruppen presterar mer än vad du och de trodde var möjligt.

Del 1, ditt jobb:
Beroende på vilket jobb och vilken roll du har krävs det olika saker från dig. Du kan se utvecklingen i ditt ledarskap som att gå i en trappa. Ta ett steg i taget:
1. Första linjens chef – gå från att leda dig själv till att leda andra
2. Chef för första linjens chefer – Från att leda andra till att leda chefer
3. Från att leda chefer till att leda funktionschefer mm.
Ni fattar….

Dessa olika jobb kräver olika kompetenser av dig. Det kräver också att du utvecklar sätt att faktiskt få bekräftelse i ditt jobb/hitta saker som triggar dig så att du fokuserar på rätt saker. Ta tex en projektledare eller säljare, ofta får personer som är duktiga på detta sin bekräftelse/energi från att faktiskt utföra saker själva. Genom att känna att de påverkar och gör saker handgripligen. Går du från en sån roll till att bli chef så måste du hitta andra saker som ger dig energi/triggar dig än att faktiskt utföra själv. För nu är din roll istället att påverka genom andra.

Är det en tillfällighet att många chefer springer maraton, spelar golf, kör snabba bilar el. ngt liknande? Kanske är det ett sätt att få utlopp för känslan att du själv helt styr, kontrollerar och åstadkommer något genom din prestation… Bara en tanke…

20131008-211836.jpg 

Del 2, Du själv: