Företagande är Sveriges ryggrad – lätt att göra rätt!

Företag är ryggraden för Sverige och svensk välfärd. Här skapas jobb, livschanser och integration förverkligas. Företagen ska i Sverige känna sig viktiga och ha bra förutsättningar.

  • Eliminera onödigt regelkrångel.
  • Förenkla och digitalisera företagares vardag så mycket som möjligt.
  • Beslut som påverkar företagare ska effektiviseras och förbättras.
  • Gör det billigare att anställa
  • Se till att vi har möjlighet att utbilda de kompetenser som behövs i Halland och i Sverige. Vi ska matcha företagens behov.
  • Lyssna in och förbättra service och bemötande till företag från kommunerna. Jag vet att här görs mycket runt om men man kan alltid bli bättre och här har kommunerna en otroligt viktig roll som är de som är närmst företagen och vet allra bäst vad företagen behöver i deras egen kommun.