För Liberalerna kommer alltid skolan först!

Att skolan kommer först för Liberalerna är inte så konstigt. Det är väldigt enkelt då så mycket hänger ihop och får konsekvenser av hur skolan är.

Alla barn har sin egen superkraft, den ska tas till vara i skolan. I skolan ska trygghet, kunskap och barnperspektivet vara en självklarhet för alla beslut som påverkar barn. I en skola där varenda unge klarar skolan bygger vi ett samhälle med individer som mår bra, bidrar till vår välfärd, bygger företag och vi raderar ut utanförskap.

  • Skolan ska fånga upp de som behöver extra hjälp och utmana dem som har lätt för skolan.
  • Det ska finnas ett urval av skolor att välja mellan med hög kvalitet för att varje barn ska lyckas i skolan.
  • Skola och religion hör inte ihop – stopp för nya religiösa förskolor och skolor.
  • Utveckla högskolan för hela Halland för fortsatt stark tillväxtregion.
  • Läraryrket ska vara attraktivt, fokus på undervisning och god arbetsmiljö med rätt lön.